نـــــــــــماد پـــــــــــایدار
وبلاگ خبری و تحلیلی و آموزشی بازار سهام

 
تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱

در مجمع صاحبان سهام لیزینگ صنعت و معدن عنوان شد :

بهبود پرتفوي سرمایه گذاری "ولصنم" در سال 92
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ صنعت و معدن رأس ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 1391.12.19 درمحل مجتمع آموزشی بانک صنعت و معدن با حضور بیش از 95 درصد سهامداران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ صنعت و معدن رأس ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1391.12.20درمحل مجتمع آموزشی بانک صنعت و معدن با حضور بیش از 95 درصد سهامداران برگزار شد.


ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای پاک طینت به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان طاهری و زنگنه و به دبیری آقای جمالی (مدیر عامل) تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای جمالی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1391.12.20

2- تقسیم 28 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه های دنیای اقتصاد و‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

اعضاء هیأت مدیره

سمت

نماینده

شرکت 

رییس هیأت مدیره ( غیر موظف )

اصغر پاک طینت

بانک صنعت و معدن

عضو هیأت مدیره

سید محمد علی سید ابریشمی

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند

عضو هیأت مدیره( غیر موظف )

سید محمدرضا عرفانی

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

عضو هیأت مدیره ( غیر موظف )

علی خسروانی

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن

مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره

مهدی جمالی

شرکت لیزینگ اتیه الوند

تاریخچه صنعت لیزینگ در ایران

صنعت لیزینگ در ایران با تأسیس دو شرکت « لیزینگ ایران » در سال 1354 و شرکت « لیزینگ صنعت و معدن » ( با نام « آریا لیزینگ » که متعاقباً در سال 1361 به شرکت « پی خرید » و سپس در سال 1381 به لیزینگ صنعت معدن تغییر نام یافت) در سال 1356 که به ترتیب تحت مدیریت بانکهاي تجارت و صنعت و معدن فعالیت مینمایند، پایه گذاري گردیده است. فعالیت آغازین هر دو شرکت با اتکاء بر دانش و مدیریت و تجربه فرانسویان در ایران آغاز گردید، لیکن به دلیل عدم توسعه فرهنگ و بستر صنعت لیزینگ در کشور و نیز تحولات ایجاد شده در ساختار اقتصادي کشور ناشی از پیروزي انقلاب، این صنعت تا اوایل سال 1380 از رشد و توسعه بسیار کندي برخوردار بود. در طول بیش از سه دهه سابقه فعالیت لیزینگ و از بدو تأسیس اولین هسته آن، تنها یک شرکت توسط بخش خصوصی در سال 1370 که فعالیت عملی خود را در سال 1373 آغاز نموده، تأسیس گردید. لیکن از اوایل سال 1380 تاکنون تعداد شرکتهاي لیزینگ تأسیس شده رو به فزونی نهاده است. افزایش چشمگیر شرکتهاي لیزینگ در ایران نشانگر توجه به اهمیت و ضرورت حضور این صنعت در بین موسسات اقتصادي کشور میباشد.

جایگاه شرکت در صنعت لیزینگ ایران

شرکت لیزینگ صنعت و معدن با دارا بودن 3 درصد سهم بازار صنعت لیزینگ ایران، از این لحاظ در مقام نهم قراردارد. در سال 90 شرکت لیزینگ صنعت و معدن با یک رتبه نزول از رتبه هشتم در سال 89 به رتبه نهم رسید. این درحالی است که دو شرکت لیزینگ صنعت و معدن و لیزینگ ایران تنها شرکتهایی هستند که از بدو تأسیس بصورت تخصصی در حوزه هاي ماشین آلات و تجهیزات مشغول به فعالیت هستند. همانطور که میدانیم مهمترین رسالت لیزینگ کمک به توسعه کسب و کار است و شرکت لیزینگ صنعت و معدن تحقق این امر را یکی از مهمترین مأموریتهاي خود میداند.

چشم انداز صنعت لیزینگ

باتوجه به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و همچنین افزایش قیمت تولیدات خودروسازان داخلی و خودروهاي خارجی افزایش شدید تقاضاي لیزینگ پیش بینی میشود.

همچنین سرمایه شرکتهاي لیزینگ در مقایسه با شرکتهاي لیزینگ خارجی، بیانگر اندك بودن منابع مالی این شرکتها میباشد و دسترسی لیزینگ هاي مستقل و وابسته، به اعتبار بانکی مشکل شده است. رکود بازار سرمایه و جمع آوري نقدینگی تازه از طریق افزایش سرمایه را مشکل کرده است انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بالا ، لذا هزینه های تأمین مالی این شرکت ها را افزایش داده است. این در حالی است که با وجود مشکلات فوق ، صنعت لیزینگ در ایران رو به رشد است.

قراردادهاي فروش و اجاره مجدد براي تامین سرمایه در گردش در حال افزایش است علاوه بر این تقاضاي بخش هاي پزشکی و خدماتی پایدار است . از طرفی سیاست انقباظی بانک مرکزی تقاضا برای تسهیلات لیزینگ را افزایش داده است.

در حال حاضر، شرکت هاي فعال در صنعت لیزینگ در زمینه ي محدودي به فعالیت می پردازند که عمدتاً مرتبط با صنعت خودروسازي است و تنوعی در فعالیت هاي شرکت هاي لیزینگ وجود ندارد. لیزینگ صنعت و معدن یکی از معدود شرکت هایی است که پرتفوي متنوعی از سرمایه گذاري هاي اجاره اي را نگهداري می کند. براي اینکه صنعت لیزینگ همپاي تحولات اقتصادي و اجتماعی جامعه از یک سو و همچنین هماهنگ و نزدیک به مؤسسات لیزینگ بین المللی ادامه فعالیت دهد، ضروري است که راهبردهاي زیر را مورد توجه قرار دهند:

* افزایش سرمایه و جذب منابع مالی کافی براي مشارکت و اعتباردهی

* ایجاد تنوع بخشی پرتفوي (صنعت و منطقه)

* توجه به نقدشوندگی و انعطاف پذیري پرتفوي

* تطابق مدت قراردادهاي اجاره و سررسید بدهی ها

* ثبات بخشی به جریان هاي نقدي

* ایجاد ارتباط با مؤسسات بین المللی لیزینگ و مؤسسات مالی و اعتباري جهانی براي تقویت بنیه مالی و اعتباري

* متناسب سازي نرخ سود در ارتباط با تخصیص منابع اعتباري براي فعالیت هاي اقتصادي

* ایجاد فرهنگ سازي در جامعه براي شناسایی مؤسسات، شرکت ها، گروه هاي مختلف هدف با صنعت لیزینگ

* انعطاف پذیر سازي منابع اعتباري اجاره اي به منظور رشد و توسعه ي فعالیت هاي اقتصادي و تولیدي

* ایجاد سرمایه گذاري مشترك با اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه هاي اقتصادي کارآمد و پربازده

* حضور فعال در نواحی مختلف تولید به منظور تنوع بخشی در فعالیت هاي لیزینگ و عبور از فعالیت هاي لیزینگ و فعالیت هاي تک بعدي(خودرو)

* شناورسازي نرخ سود در تخصیص منابع اعتباري به متقاضیان براساس ریسک متقاضی

* استفاده از مکانیزم هاي جدید اجاره دهی به مصرف کنندگان حقوقی و حقیقی در خصوص واگذاري کالاهاي سرمایه اي و واسطه اي براي انجام امور تولیدي (عرضه کالاهاي سرمایه اي اجاره اي)


اهداف و استراتژیهاي شرکت :

* افزایش ثروت سهامداران.

* افزایش سود سهامداران.

* افزایش بازده داراییها.

* کاهش آهنگ رشد و نسبت معوقات .

* افزایش حجم عملکرد و اعطاي تسهیلات.

* افزایش رضایت مشتریان و کیفیت خدمات.

* رهبري خدمات و افزایش سهم بازار (توسعه فرایند بازاریابی).

* بهبود و ساده سازي فرایندهاي عملیاتی.

* افزایش سهم مشتریان گروهی(تفاهم نامه)، افزایش مشارکت شعب و جذب سریع مشتریان.

* آموزش و ارتقاء منابع انسانی.

* گسترش خدمات لیزینگ الکترونیکی.

* بهینه سازي پرتفوي فعالیت.

* نوآوري و ارائه روشهاي نوین وصول مطالبات معوق.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ 1383.10.07 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت ) سایر واسطه گري هاي مالی با نماد ولصنم درج شده و سهام آن براي اولین بار در تاریخ 1383.12.25 مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

رتبۀ کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندي شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به 1391.09.30 بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

اطلاعات طرحهاي توسعه شرکت

هیات مدیره شرکت در سال مورد گزارش همگام با سیاست هاي بانک مرکزي نهایت مساعی خود را براي کاهش نرخهاي سود قراردادهاي منعقده با مستاجرین بکار گرفته و به منظور تامین سود مورد انتظارشرکت و حفظ منافع سهامداران محترم اقدام به انعقاد قراردادهاي گروهی با سازندگان و فروشندگان محصولات در زمینه هاي فعالیت شرکت نموده است .

اهم برنامه هاي هیات مدیره شامل موارد ذیل بوده است :

- مطالعه سیرتکاملی لیزینگ درکشورهاي پیشرفته و بومی سازي آنها

- اشاعه فرهنگ لیزینگ درجامعه وآشنا ساختن اذهان با این واژه و فرهنگ

- ارائه آموزشهاي دائمی و ادواري به کارکنان بمنظور ارتقاء توان علمی و اجرائی آنها

- برگزاري سمینارها وکارگاههاي آموزشی براي آموزش نیروهاي کاردان و متخصص

- مطالعه فرصتهاي جدید سرمایه گذاري

- بررسی و ارائه راهکارها و روشهاي جدید براي لیزینگ مطابق با الگوهاي جامعه ایرانی

- بررسی و معرفی اثرات لیزینگ در توسعه اقتصادي کشور

- مطالعه تطبیقی زمینه هاي مختلف صنعت لیزینگ درجهت تدوین استراتژي مناسب

- بررسی و طراحی مدل و ارزیابی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

- مطالعه علمی بازارهاي موجود و تعیین سهم بازار

- بررسی موانع قانونی فراروي توسعه لیزینگ در ایران

- مطالعه و بررسی زمینه هاي فعالیت متناسب با نرخ سود تعیین شده و الزام در رعایت آن و نوع تضامین قابل اخذ به منظور کنترل ریسک اعتباري منجمله ریسک عدم وصول مطالبات در سررسید ، لاوصول شدن اقساط و... مطالعه روشهاي جایگزین به منظور حفظ منافع سهامداران توأم با رعایت قوانین موضوعه

- بهبود پرتفوي سرمایه گذاریهاي بلند مدت.

- پیگیري سیستماتیک وصول مطالبات با توجه به شاخصهاي مربوطه .

- انتشار و توزیع فصلنامه تخصصی ره آورد لیزینگ

اقدامات انجام گرفته هیات مدیره به منظور معرفی لیزینگ در سال 1390 شامل موارد ذیل میباشد :

به منظور اطلاع رسانی هر چه سریعتر به سهامداران محتر م , سایت اینترنتی شرکت مورد بازنگري کامل قرارگرفته و پس از گردآوري اطلاعات ، درج اطلاعات کامل درخصوص صنعت لیزینگ ، مقالات ، سخنرانیها و قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت در کشورهاي مختلف به فارسی ترجمه و در اختیار علاقمندان قرارگرفته است.

سایر برنامه هاي آتی

هیات مدیره درسال 1392 سعی در تحقق موارد ذیل دارد :

- حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن.

- بازنگري در برنامه ریزي استراتژیک و تدوین سند توسعه و طرح تجاري شرکت.

- افزایش راندمان و کارائی.

- تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون.

- بهبود وضعیت وصول مطالبات.

- بهبود و ارتقاي سیستم هاي نرم افزاري.

- تجهیز نیروي انسانی سازمان به منظور ورود به فعالیتهاي جدید .

- اجرای مرحله نهایی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 600 میلیارد ریال به 1.000 میلیارد ریال طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390.5.2 از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران.


منبع گزارش:بورس نیوز
آدرس لینک شرکت:

http://imlco.ir/

ارسال توسط admin

اسلایدر